Условия за плащане

БИЛЕТИ ОНЛАЙН

Билети онлайн може да закупите от интернет страницата www.pricelesstickets.bg

Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет

Този документ е неразделна част от Общите условия за покупка на билети от Театър „Мелпомена“ ЕООД

За Театър „Мелпомена“

Театър „Мелпомена“ ЕООД, ЕИК:175164833, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Иван Вазов“ ул. „Янко Забунов“ 59, моб. +359 879 809 109, e-mail адрес: office@pricelesstickets.bg

Предлагани услуги и стоки

2. В интернет страницата  www.pricelesstickets.bg се предлагат билети за театралните постановки, концерти, фестивали, специални събития и др. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, жанр, начален час и продължителност, зала, в която ще се провежда събитието.

Ценова политика

3. Цените на билетите за всяко събитие са различни и са обозначени върху зрителските места в онлайн схемите на залите.

4. Цените са в български левове и са крайни с включени административни такси.

5. Не включват ДДС – продажбата на билети за сценични изкуства е освободена доставка съгласно чл. 42, ал. 1 на ЗДДС.

Лични данни

4. Pricelesstickets и Театър „Мелпомена“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в www.pricelesstickets.bg
С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билети.
5. В случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Pricelesstickets и Театър „Мелпомена“ имат право да предоставят личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
6. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством виртуално терминално устройство- ПОС, гарантираща сигурността им.

7. www.pricelesstickets.bg и Театър „Мелпомена“ не съхранява номера на банкови карти.