17.01
Театър "Сълза и смях"
23.01
Театър "Сълза и смях"
09.02
Театър "Сълза и смях"
25.02
Театър "Сълза и смях"
14.03
Театър "Сълза и смях"
26.03
Театър "Сълза и смях"