29.05
Театър "Сълза и смях"
04.06
Театър "Сълза и смях"
05.06
Театър "Сълза и смях"
10.06
Театър "Сълза и смях"
15.06
Театър "Сълза и смях"
17.06
Театър "Сълза и смях"
22.06
Театър "Сълза и смях"
13.07
Театър "Сълза и смях"