31.03
Театър "Сълза и смях"
05.04
Театър "Сълза и смях"
07.04
Театър "Сълза и смях"
15.04
Театър "Сълза и смях"
24.04
Театър "Сълза и смях"
12.05
Театър "Сълза и смях"
14.05
Театър "Сълза и смях"
20.05
Театър "Сълза и смях"
29.05
Театър "Сълза и смях"