Купи билети само
с три стъпки

Не е нужно да принтирате Вашия билет. Представете го чрез мобилното си устройство

КЪМ ВСИЧКИ СЪБИТИЯ
София
Варна
Пловдив
Бургас

Купи билет и можеш да спечелиш ваучер за очила

КУПИ билет онлайн за едни от най-забавните представления и МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ ваучер за очила от Grand Opitics и Joy optics.
Priceless, Театрална формация Мелпомена и  Grand Optics обявяват старт на доброто настроение  през лятото с любимите аткьори, много хумор и яки награди. 
Включи се и ти!


Правила на играта
 
І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра  „ Купи билет и можеш да спечелиш ваучер за очила“ наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „Театър Мелпомена ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София ул.Янко Забунов 59 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във на уеб-страницата на Организатора – https://pricelesstickets.bg/
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, както и членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

IV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 10.05 2021г. /начална дата на Играта/ и завършва в 23:00 ч. на 10.06.2021 г. /крайна дата на Играта/.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, всички клиенти следва да отговарят едновременно на следните условия:
- да са извършили онлайн поръчка  на билет за театрално представление от сайта https://pricelesstickets.bg/ в периода на кампанията
Всеки, който е спазил това условие участва в онлайн томбола и има възможност да спечели награда –ваучер.
- да са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
- имат настоящ адрес в страната;

VI. НАГРАДИ
6.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

50 ваучера х 50лв. за покупка на очила от оптики Grand Optics

6.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
6.3. Ваучерът е с валидност до 30.08.21г.
6.4. Ваучерът е за еднократно ползване.
6.5. Ваучерът не се комбинира с други промоции и отстъпки.


VII. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Печелившите участници се определят на случаен принцип
7.2. Едно лице има право да участва неколкократно в текущата кампания, стига участието му да е съобразено с наградния фонд, условията и сроковете на Томболата.
7.3. Един Участник може да спечели една награда от гореизброената.
7.4.Победителите ще бъдат обявени на сайта на Организатора при приключване на кампанията. В тегленето участват участниците, направили  онлайн поръчка, през периода на играта, съгласно обявените условия.
7.5. Наградите ще  бъдат връчени на печелившите по време на постановката, за която са закупили билет..
7.6. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си, за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в томболата по описания в настоящите условия ред.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на сайта на Организатора:
https://pricelesstickets.bg/
Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „Театър Мелпомена” ЕООД.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на info@pricelesstickets.bg